Pomoc dla osób uciekających z terenu Ukrainy
Reintegracja społeczno-zawodowa
ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieciWITAMY !!!Opis Projektu

Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu rozpoczęło realizację projektu „Razem z nami”, jako Partner Województwa Śląskie/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego -  Lidera Projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Partner projektu: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego
Dofinansowanie projektu z UE: 13.519.074,76 zł, w tym dla Partnera Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego 324.768, 37 zł

 

Celem projektu jest.

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej

Projekt skierowany jest do Obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu raciborskiego po dniu 24 lutego 2022 roku

Zakres wsparcia  uczestników projektu obejmował będzie w szczególności. wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, udział w kursach/szkoleniach zawodowych, skierowanie na staż u pracodawcy, udział w kursie języka polskiego, udzia w zajęciach o charakterze integracyjnym.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2023 do 15 października 2023 roku.  Osoby zainteresowane  udziałem w projekcie  prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 695 933 584 lub mailowo personaraciborz@gmail.com

 

Partner projektu:
Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznegostrona główna324149690; 695933584biuro@persona.slask.plul. Karola Miarki 7/1 47-400 Racibórz

strona główna PERSONA | aktualności | rekrutacja | regulamin | kontakt

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


created by ms | © copyright 2023 by kis Racibórz ® - all rights reserved all photos, website design and compilation