Powiatowy Klub Seniora w Raciborzu
Cel projektu - Pobudzenie aktywności życiowej osób starszych
Program regionalny Śląskie. Pozytywna energia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


rekrutacja

Zasady rekrutacji do projektu Pwiatowy Klub Seniora

  Rekrutacja Uczestników:

 1. Rekrutacja do projektu rozpoczyna się z dniem 2 września 2019 roku i trwa nieprzerwanie do momentu uzyskania zaplanowanej liczby uczestników.
 2. Kandydaci do udziału w Projekcie w momencie zgłoszenia powinny przedłożyć następujące dokumenty:
  - wypełniony podpisany formularz zgłoszeniowy,
  - ankietę wstępną badającą sytuację seniora,
  - deklarację udziału w projekcie,
  Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które:
  - zamieszkują teren powiatu raciborskiego,
  - są w wieku 60+,
  - mają trudności w zaspakajaniu potrzeb dnia codziennego,
 3. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia kryteriów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydat do uczestnictwa w Klubie Seniora jest zobowiązany do podpisania wymaganego kompletu dokumentów, określonych w Standardzie Usług Opiekuńczych, obowiązującym w Stowarzyszeniu PERSONA.
 5. Rekrutacja do projektu odbywa się zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn – zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.


Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Stowarzyszeniu PERSONA, ul. Karola Miarki 7/1 6, tel. 695 933 584, 506 063 338

 

Zapraszamy

 

Lider projektu:
Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznegostrona główna324149690; 695933584biuro@persona.slask.plul. Karola Miarki 7/1 47-400 Racibórz

strona główna PERSONA | aktualności | rekrutacja | regulamin | kontakt

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


created by ms | © copyright 2016 by PKS Racibórz ® - all rights reserved all photos, website design and compilation