Powiatowy Klub Seniora w Raciborzu
Cel projektu - Pobudzenie aktywności życiowej osób starszych
Program regionalny Śląskie. Pozytywna energia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoWITAMY !!!Opis Projektu

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu rozpoczęło realizację projektu pt. ”Powiatowy Klub Seniora”. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Wartość projektu: 377 731,51 zł
Wkład funduszy europejskich: 321 071,78 zł

 

Celem projektu jest:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w powiecie raciborskim. Zajęcia w Klubie Seniora przyczynią się do wyzwolenia motywacji i pobudzenia aktywności życiowej osób starszych, poprzez szeroką ofertę aktywizującą.

Do udziału w zajęciach organizowanych w ramach Klubu Seniora zapraszamy osoby w wieku 60+, a w szczególności niesamodzielne i niepełnosprawne, doświadczające ograniczeń związanych z wieki em oraz mające trudności w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, które są miesz-kańcami powiatu raciborskiego.


Uczestnicy Powiatowego Klubu Seniora będą mogli skorzystać:

- z warsztatów z zakresu rozwoju osobistego i podniesienia umiejętności kompetencji społecznych;
- z treningów pamięci, grupy wsparcia;
- z warsztatów komputerowych, kulinarnych;
- ze szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
- z zajęć muzycznych, rękodzielniczych;
- z zajęć o charakterze rekreacyjno-integracyjnym (wieczorki taneczne, spotkania okolicznościowe, wycieczki);
- z usług opiekuńczych;

       W ramach zajęć zostaną zorganizowane również Wizyty studyjne do pracodawców na terenie województwa śląskiego, których celem jest poszerzenie horyzontów zawodowych uczestników oraz wzajemna integracja. Osoby uczestniczące w KIS będą mieli okazję do wspólnego i aktywnego spędzenia czasu wolnego na warsztatach kosmetycznych, fryzjerskich, artystycznych oraz podczas wyjazdów i spotkań integracyjnych.      

Seniorzy korzystający z Klubu Seniora będą mieli okazję do wspólnego i aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz korzystania z całej oferty Klubu według własnych zainteresowań i pasji.

Projekt realizowany jest od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Udział w Klubie Seniora jest bezpłatny. W ramach form wsparcia uczestnicy otrzymają obiad, kawę, herbatę, słodkie przekąski oraz materiały szkoleniowe.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Stowarzyszeniu PERSONA, ul. Karola Miarki 7/1, tel. 695 933 584, 506 063 338

Lider projektu:
Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznegostrona główna324149690; 695933584biuro@persona.slask.plul. Karola Miarki 7/1 47-400 Racibórz

strona główna PERSONA | aktualności | rekrutacja | regulamin | kontakt

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


created by ms | © copyright 2016 by PKS Racibórz ® - all rights reserved all photos, website design and compilation