Klub Integracji Społecznej w Raciborzu
Program regionalny Śląskie. Pozytywna energia
Człowiek - najlepsza inwestycja!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoWITAMY !!!Opis Projektu

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu rozpoczęło kolejną edycję realizacji projektu pt. ”Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Działalność KIS jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu: 705 369,06 zł
Wkład funduszy europejskich: 670 100,61 zł
Budżet Państwa: 70 536,91 zł
Wkład własny: 35 268,45 zł

 

Celem projektu jest:

- podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i kwalifikacji   zawodowych,
- pomoc w wychodzeniu z izolacji społecznej i zawodowej,
- przygotowanie do podjęcia zatrudnienia,
- integrację społeczną.


Do udziału w zajęciach organizowanych przez Klub Integracji Społecznej zapraszamy osoby nie posiadające zatrudnienia, bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz osoby niepełnosprawne – w wieku od 16 do 64 roku życia, które są mieszkańcami powiatu raciborskiego.

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej będą mieli możliwość:

- Skorzystania z bezpłatnych warsztatów kształtowania potencjału osobistego, pozytywnego wizerunku, wzmacniania własnej osobowości.
- Skorzystania ze szkoleń i kursów umożliwiających zdobycie, utrwalenie bądź aktualizację kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymają stypendium szkoleniowe.
- Wzięcia udziału w stażach zawodowych, w ramach których otrzymają stypendium stażowe.
- Podjęcia zatrudnienia w ramach prac społecznie – użytecznych.
- Skorzystania ze spotkań ze specjalistami: psychologiem, prawnikiem, pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym.

       W ramach zajęć zostaną zorganizowane również Wizyty studyjne do pracodawców na terenie województwa śląskiego, których celem jest poszerzenie horyzontów zawodowych uczestników oraz wzajemna integracja. Osoby uczestniczące w KIS będą mieli okazję do wspólnego i aktywnego spędzenia czasu wolnego na warsztatach kosmetycznych, fryzjerskich, artystycznych oraz podczas wyjazdów i spotkań integracyjnych.

      Udział w Klubie Integracji Społecznej jest bezpłatny. W ramach form wsparcia uczestnicy otrzymają obiad, kawę, herbatę,  słodkie przekąski oraz materiały szkoleniowe.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Stowarzyszeniu PERSONA, ul. Karola Miarki 7/1 6, tel. 695 933 584, 506 063338 oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu tel. 32 415 45 50 wew. 235.

Lider projektu:
Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego


strona główna324149690; 695933584biuro@persona.slask.plul. Karola Miarki 7/1 47-400 Racibórz

strona główna PERSONA | kis Racibórz | oferta | rekrutacja | regulamin | kontakt

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


created by ms | © copyright 2016 by kis Racibórz ® - all rights reserved all photos, website design and compilation