ŚWIADCZYMY POMOC PSYCHOLOGICZNĄ, PRAWNĄ I PEDAGOGICZNĄ.

 Pomagamy ludziom w rozwiązywaniu problemów, które mają bezpośredni wpływ na ich zdrowie psychiczne. Zorganizowaną pomoc świadczymy na terenie Raciborza przy ul. Karola Miarki 7/1, w ramach CENTRUM POMOCY I TERAPII - PERSONA.

Nasze usługi są nieodpłatne. Będziemy wdzięczni za wsparcie naszej statutowej działalności darowizną lub odpisem 1% podatku dochodowego. Dziękujemy.OGŁOSZENIE                          stan 15.XI.2020

   Stowarzyszenie PERSONA zaprasza do udziału w projekcie "Program psychologiczno – terapeutyczny" dla osób, które już ukończyły program korekcyjno-edukacyjny dla sprawcow przemocy domowej, lub które aktualnie biorą udział w takim programie i wykazują  gotowość do dalszej, pogłębionej pracy.  W projekcie mogą wziąć również udział osoby, które nie uczestniczyły w  programie korekcyjno - edukacyjnym ale prezentują dużą świadomość i motywację do pracy nad korekcją/rozwojem własnego funkcjonowania w relacjach rodzinnych, małżeńskich czy też partnerskich.

  Projekt będzie realizowany w okresie od  16  listopada  do  20  grudnia 2020 roku. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zadanie jest dofinansowane przez Starostwo Powiatu Raciborskiego.

 Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w projekcie można uzyskać pod nr telefonu 695 933 584.   Zapraszamy!

  1. Informujemy, ze w okresie od 30 września do 31 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie PERSONA  realizuje Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Przewidziany jest dla 12 uczestników obojga płci. Projekt jest dofinansowany przez Powiat Raciborski. 

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie składa się z części edukacyjnej  oraz części korekcyjnej, zawierającej  praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń  osobistych. Część edukacyjna ukierunkowana jest na dostarczenie uczestnikom szeroko pojętej wiedzy na temat  zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na możliwość nabycia umiejętności niestosowania przemocy, naukę umiejętności społecznych i asertywności oraz samokontroli, konstruktywnego rozwiązywania sporów  i konfliktów i konstruktywnego współżycia.

        Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa można uzyskać pod nr telefonu 695933584.


2. W nawiązaniu do pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczącego wsparcia psychologicznego osób objętych kwarantanną, Stowarzyszenie PERSONA informuje, że powyższe wsparcie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Raciborzu odbywa się drogą (1) telefoniczną, (2) emailową: oik.persona@gmail.com, (3) za pośrednictwem SKYPA: Persona Racibórz. W emailu proszę podać telefon do kontaktu.

Seniorzy w regionie mogą skorzystać ze specjalnego Telefonu Wsparcia: (Informacja  za: Wiadomości Racibórz - "Nasze miasto.pl" z dnia 26.03.2020).

"Najstarsi mieszkańcy regionu zachodniego (Jastrzębie, Racibórz, Rybnik, Wodzisław, Żory i okoliczne miejscowości) województwa śląskiego z Telefonem Wsparcia mogą się kontaktować pod numerem 501 531 782 będzie on dostępny w godzinach 15-22. Ponadto, w godzinach 7.00-22.00, seniorzy mogą skorzystać również z usług centralnego Telefonu Wsparcia pod numerami 511 287 927 oraz 666 031 514". 

Jak skontaktować się z Państwową Inspekcją Pracy?

Numer telefonu dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 006. Numer telefonu dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459 599 000.

SANEPID

Całodobowy numer infolinii raciborskiego oddziału Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej dotyczącej koronawirusa 604 106 359.W 2019-2020 roku Stowarzyszenie PERSONA realizuje m.in. projekty: 

1."Klub Seniora" [gminny] - tymczasowo jest zawieszony. Podjęto starania o zajęcia zdalne.

Jest to zadanie zlecone przez gminę Racibórz, w ramach konkursu ofert. Mieści się przy ul. Staszica 17. Projekt realizuje Stowarzyszenie PERSONA. Klub Seniora jest czynny 3 razy w tygodniu tj. w poniedziałek ( 14.00-17.00), wtorek (13.00-16.00), czwartek ( 12.00-15.00). Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Racibórz.  

Projekt zawiera ofertę aktywizującą dla Seniorów zamieszkałych na terenie gminy Racibórz Głównym jego celem jest pobudzenie aktywności życiowej osób starszych, realizacja pasji i zainteresowań, poprawa poziomu życia osób starszych poprzez edukację oraz wyzwalanie aktywności społecznej i motywacji do uczenia się i działania. Obejmuje różnorodne zajęcia edukacyjne , aktywizacyjne, kulturalne i rekreacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów. Promuje ideę „uczenia się przez całe życie dla zachowania aktywności”, akcentuje aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu poprzez edukację, aktywność fizyczną i umysłową, kontakty interpersonalne, rozwijanie pasji i zainteresowań. Działania projektu uwzględniają specyficzne potrzeby i problemy osób starszych, szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez stworzenie im oferty zajęć , tak aby mogli nie tylko godnie i satysfakcjonująco żyć, ale również uczyć się i rozwijać w celu pełnienia różnych ról życiowych i społecznych.

2."Ośrodek Wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi". [projekt na lata 2019-2021].

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie miasta Racibórz, cierpiących na trwałe lub przejściowe zaburzenia psychiczne. Proponujemy codziennie ciekawe zajęcia aktywizująco – motywujące, w tym m.in. terapia zajęciowa, arteterapia, muzykoterapia, zajęcia sportowe, klubowe i świetlicowe. Dla UCZESNIKÓW bezcenne jest spotkanie sie w grupie wsparcia. Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Racibórz. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.695 933 584.

3. "Całodobowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej"

Kontynuacja. Projekt jest współfinansowany przez Powiat Raciborski.
Zapraszamy wszystkie osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych zamieszkałe na terenie powiatu raciborskiego.
W ramach projektu oferujemy w szczególności:
 • Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne.
 • Krótkoterminową psychoterapię indywidualną, małżeńską (partnerską) i rodzinną.
 • Wsparcie psychologiczne i informacyjne. 

  Stacjonarny dyżur w OIK (ul. Karola Miarki 7/1)  obywa się  od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00 - 19.00.

  32 414 96 90  - stacjonarny telefon do OIK w godzinach dyżuru.
  722 304 453
  - całodobowy telefon interwencyjny.

  Poza stałymi dyżurami psychologa w Ośrodku, wsparcie psychologiczne jest możliwe również przez telefon: 603 300 904.

  Pomoc prawna we wtorek (16.o0 do 19.00), stacjonarnie lub telefonicznie 32 414 96 90.


  4. " Klub Integracji Społecznej w Raciborzu" - współfinansowanie przez Europejski Fundusz Społeczny.

  Działania projektu adresowane są do mieszkańców powiatu raciborskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych. W ramach projektu zapewniamy m.in. wsparcie psychologiczne i prawne, kursy i szkolenia zawodowe, atrakcyjne formy spędzania czasu, warsztaty kompetencji społecznych, poradnictwo zawodowe. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców miasta Racibórz i powiatu raciborskiego.

  Zapisy telefoniczne: 695933584 . Zobacz więcej informacji na temat KIS ....

  Szczegółowe informacje nt. projektów można uzyskać pod nr tel. 695 933 584.  Korzystanie z naszych usług jest nieodpłatne. Zapraszamy.

  5."Powiatowy Klub Seniora" >>> więcej.....


  © Stowarzyszenie PERSONA | Data założenia: 26. 09. 2000r. | Status OPP od 2005 roku.