ŚWIADCZYMY POMOC PSYCHOLOGICZNĄ, PRAWNĄ I PEDAGOGICZNĄ.

Pomagamy ludziom w rozwiązywaniu problemów, które mają bezpośredni wpływ na ich zdrowie psychiczne. Zorganizowaną pomoc świadczymy na terenie Raciborza przy ul. Karola Miarki 7/1, w ramach CENTRUM POMOCY I TERAPII - PERSONA.

 

Nasze usługi są nieodpłatne. Możesz wesprzeć naszą statutową działalność darowizną lub odpisem 1% podatku dochodowego. Dziękujemy.W 2017 roku Stowarzyszenie PERSONA zaprasza do udziału w realizacji projektów:

1. "Godne życie - Ośrodek Wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi"

Skierowany jest do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, zamieszkałych na terenie miasta Racibórz. Proponujemy codziennie ciekawe zajęcia aktywizująco – motywujące, w tym m.in. terapia zajęciowa, arteterapia, muzykoterapia, zajęcia sportowe, klubowe i świetlicowe. Szczegółowe informacje o udziale w projektach można uzyskać pod nr tel. 695 933 584.  Projekt współfinansowany przez Miasto Racibórz.

2. "Całodobowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej"

Kontynuacja.Projekt jest współfinansowany przez Powiat Raciborski.
Zapraszamy wszystkie osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych zamieszkałe na terenie powiatu raciborskiego.
W ramach projektu oferujemy w szczególności:
  1. Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne.
  2. Krótkoterminową psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną.
  3. Wsparcie emocjonalne, terapeutyczne i informacyjne.

3. "Klub Integracji Społecznej w Raciborzu "

Zobacz szczegółowe informacje ....

4.„Programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego”

Korzystanie z naszych usług jest nieodpłatne. Zapraszamy.

© Stowarzyszenie PERSONA | Data założenia: 26. 09. 2000r. | Status OPP od 2005 roku.