OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJRealizacja w latach 2024 - 2028.
Wspófinansowanie przez Powiat Raciborski.

Jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00 - 19.00.
Całodobowy telefon interwencyjny: 722-304-453.

Zapraszamy wszystkie osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, zamieszkałe na terenie powiatu raciborskiego.

W ramach projektu oferujemy w szczególności:
Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne.
Krótkoterminową psychoterapię indywidualną, małżeńską (partnerską) i rodzinną.
Wsparcie psychologiczne i informacyjne.

KONTAKT

32 414 96 90 - stacjonarny telefon do OIK w godzinach dyżuru
722 304 453 - całodobowy telefon interwencyjny
Pomoc prawna: wtorek 16.00 - 19.00


PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ


Realizacja: 3.04. 2024 - 31.07.2024


Program oprócz oddziaływań edukacyjnych obejmuje praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych zmieniających zachowania i postawy związane z przemocą oraz rozwijające umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia. Zajęcia w ramach programu mają przede wszystkim formę zajęć grupowych, prowadzonych metodami aktywnymi pracy z grupą. Ilość miejsc jest ograniczona. Informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa : 695933584.


Projekt jest dofinansowany przez Powiat Raciborski.